เกี่ยวกับเรา

วิไลยาเกิดขึ้นในประเทศไทย สูตรสบู่ของเราเกิดจากการวิจัยและค้นคว้าโดยผู้ก่อตั้ง นางสาว วิไลวรรณ ไชยศาลาแสง ซึ่งมีวิศัยทัศที่จะสร้างสบู่สมุนไพรไทยที่ดีต่อร่างกายและเหมาะสำหรับทุกๆคน

ผู้ก่อตั้ง

พท. วิไลวรรณ ไชยศาลาแสง

ผู้ร่วมก่อตั้ง

นาย โยธิน กำเนิดสิทธิเสรี

สบู่ทำมือของเราทำโดยคนในหมู่บ้านเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย  เราทุกคนสัญญาที่จะทำสบู่ที่ดีที่สุดไปสู่มือของคุณด้วยความภาคภูมิใจของเราทุกๆคน

เติบโตไปพร้อมกับชุมชน